უძრავი ქონება

ემ ჯი ლო ახორციელებს უძრავი ქონების გარიგებებისა და ინვესტიციების ყველა სტადიასა და ტიპს. ჩვენს ადვოკატებს აქვთ დიდი გამოცდილება კომერციული და საკუთრების კომპლექსური შეძენის, ძირითადი სამშენებლო და განვითარების პროექტების, თანამფლობელობის შეთანხმებების და იჯარის სფეროში. ინვესტორები და უძრავი ქონების დეველოპერები, ერთობლივი საწარმოები, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებები და სხვა საინვესტიციო საშუალებები დამოკიდებული არიან ჩვენზე, რომ მოვაგვარებთ ყველა შესაბამის კორპორატიულ, მარეგულირებელ და საგადასახადო საკითხებს, რაც დაკავშირებულია უძრავი ქონების გარიგებებთან. ჩვენ ჩართულნი ვყოფილვართ ბევრ გარიგებაში, რომელიც მოიცავდა უძრავი ქონების ფირმებსა და კორპორაციულ ერთეულებს მნიშვნელოვანი უძრავი ქონების აქტივებით, და ეფექტურად ვუხელმძღვანელეთ მათ ამ კომპლექსურიM&A გარიგებების მიმდინარეობისას.

რას ვაკეთებთ

  • სამართლებრივი ანალიზის ანგარიშების მომზადება
  • ყოვლისმომცველი რჩევა გარიგების სტრუქტურირების შესახებ
  • რჩევა უძრავი ქონების დაბეგვრის წესების შესახებ
  • ნასყიდობის ხელშეკრულებების შედგენა
  • დახმარება ტენდერის პროცედურების მართვაში

გამოცდილება

  • უცხოელი ინვესტორის იურიდიული მხარდაჭერა საქართველოში უძრავ ქონებასა და სასტუმროს აქტივებში ინვესტიციებთან დაკავშირებით.

დაინტერესებული ხართ ჩვენი ფირმით?

ჩვენ მოხარული ვიქნებით თქვენთან თანამშრომლობით
და თქვენს წარმატებაში ჩვენი წვლილის შეტანით!

ისინი გვენდობიან

ka_GE