შრომა და დასაქმება

ემ ჯი ლო-ს იურისტებს ესმით ნებისმიერი სახის შრომის და თანამშრომლობის ხელშეკრულების გაფორმებისა და შეწყვეტის იურიდიული, საქმიანი და პროფესიული შედეგები. ჩვენ დიდი გამოცდილება გვაქვს ჩვენი კლიენტებისათვის ნებისმიერი სახის შრომის და თანამშრომლობის კონტრაქტებსა და ხელშეკრულებებზე მოლაპარაკებების გამართვის და წარმოვადგენთ მათ, როდესაც ხელშეკრულების მხარე არღვევს, აპირებს დაარღვიოს ან ბრალი ედება ხელშეკრულების დარღვევებში.

რას ვაკეთებთ

 • ვაძლევთ რჩევას დასაქმებასთან დაკავშირებულ კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით
 • შრომითი ხელშეკრულებების, სახელმძღვანელოების და წესების შემუშავება, განხილვა და ცვლილებების შეტანა
 • მემორანდუმების შემუშავება შრომით კანონმდებლობაში კონკრეტული რეგულაციების დასადგენად
 • კლიენტების მიერ შრომის კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა
 • რჩევა ძირითადი აღმასრულებლებისა და სხვა თანამშრომლების წასვლის შესახებ, მათ შორის მოლაპარაკებებისა და შესაბამისი მორიგების აქტების შედგენის ჩათვლით
 • რჩევა დასაქმებულთა იმიგრაციის საკითხებზე
 • რჩევა დასაქმებულთა პირადი მონაცემების დაცვის შესახებ
 • შიდა გამოძიება

გამოცდილება

 • უცხოელი ინვესტორისათვის, რომელიც ფლობს უძრავ ქონებას და სასტუმროს აქტივებს საქართველოში, იურიდიული მომსახურების გაწევა;
 • უცხოელი ინვესტორის სამართლებრივი მხარდაჭერა, რომელიც ოპერირებას უწევს კაზინო მომსახურებას;
 • კომპანიისათვის, რომელიც უზრუნველყოფს საკონსულტაციო მომსახურებას მობილური-სატელეკომუნიკაციო ბიზნესისთვის, იურიდიული მომსახურების გაწევა;
 • უცხოელი ინვესტორისათვის, რომელიც საქართველოში ფლობს სავაჭრო ცენტრს, სასტუმროებს და სხვა უძრავი ქონების აქტივებს, იურიდიული მომსახურების გაწევა;
 • კომპანიის წარმომადგენლობა, რომელიც საქართველოში ფლობს სავაჭრო ცენტრს და სხვა უძრავ ქონებს აქტივებს საქართველოში.

დაინტერესებული ხართ ჩვენი ფირმით?

ჩვენ მოხარული ვიქნებით თქვენთან თანამშრომლობით
და თქვენს წარმატებაში ჩვენი წვლილის შეტანით!

ისინი გვენდობიან

ka_GE