საინვესტიციო სამართალი

ემ ჯი იურიდიული ოფისის იურისტები კლიენტებს სამართლებრივ დახმარებას უწევენ პროექტის განხორციელების თითოეულ ეტაპზე და მუშაობენ მათთან ერთად ისეთი სტრუქტურის შემუშავებაში, რომელიც ყველაზე უკეთესად მოერგება მარეგულირებელ, სტრატეგიულ, მარკეტინგულ და ოპერაციულ შეზღუდვებს.

ჩვენ მთელი დროის განმავლობაში ვიქნებით თქვენს გვერდით, რათა მხარი დაგიჭიროთ ახალი სტრატეგიების განხორციელებასა და ახალი აქტივების გამოყენებაში არსებული საკანონმდებლო შეზღუდვების გათვალისწინებით, დაგეხმაროთ კანონმდებლობასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებში და დავრწმუნდეთ, რომ ყოველთვის იქნებით ინფორმირებული იმ ახალი რეგულაციების შესახებ, რომლებმაც შეიძლება გავლენა იქონიონ თქვენს ინვესტიციასა და ბიზნეს მოდელზე.

მნიშვნელოვანია, რომ ენდობოდეთ ისეთ სპეციალისტებს, რომლებსაც ესმით თქვენი იდეები, ხედვები, მიზნები და შეხედულებები. ასეთი სრულფასოვანი მიდგომა უნიკალურია საქართველოში. სამართლებრივ დახმარებასთან ერთად, ჩვენ გთავაზობთ ნამდვილ ოპერაციულ სარგებელს და ეფექტურ გადაწყვეტილებებს.

რას ვაკეთებთ

  • კონსულტაციას ახალი ინვესტიციების სტრუქტურიზების პროცესში;
  • სამართლებრივ მხარდაჭერას კერძო საინვესტიციო კომპანიებისთვის იმ პირობებზე მოლაპარაკების პროცესში, რომელთა მიხედვითაც ინვესტორები ახორციელებენ ინვესტიციებს;
  • საპარტნიორო ხელშეკრულებების მომზადების პროცესში სამართლებრივი დახმარების გაწევას;
  • სხვადასხვა ორგანიზაციული დოკუმენტის მომზადებას, რომლებიც საჭიროა საინვესტიციო ფონდის დაფუძნებისთვის, მათ შორის, კერძო შეთავაზების მემორანდუმი, კომანდიტური საზოგადოების დაფუძნების შეთანხმება, ან საოპერაციო ხელშეკრულება, და ინვესტორის წილის განთავსების ხელშეკრულებები;
  • წინასწარ კვლევასა და შესწავლას (due diligence) და ხელშეკრულებების პირობებზე მოლაპარაკებას;
  • იურიდიული კონსულტაციის გაწევას საქართველოს კანონმდებლობიდან გამომდინარე მუდმივად ცვალებად საკანონმდებლო საკითხებსა და მათთან შესაბამისობაზე.

გამოცდილება

  • იურიდიული მომსახურების გაწევა ინვესტორისთვის საკანონმდებლო საკითხებთან და საქართველოში საქმიანობის წამოწყებასთან დაკავშირებით.

დაინტერესებული ხართ ჩვენი ფირმით?

ჩვენ მოხარული ვიქნებით თქვენთან თანამშრომლობით
და თქვენს წარმატებაში ჩვენი წვლილის შეტანით!

ისინი გვენდობიან

ka_GE