ინტელექტუალური საკუთრება

ემ ჯი იურიდიული ოფისი კლიენტებს წარმოადგენს კომპლექსურ და რთულ კომერციულ ტრანზაქციებში, რომლებიც მოიცავს ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ საკითხებსაც. ჩვენი მომსახურება მოიცავს ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებით კონკრეტულ საქმეებს, მათ შორის, ლიცენზიებისა და სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციას (ადგილობრივ და საერთაშორისო), ასევე, საავტორო უფლებების შესახებ სხვადასხვა საკითხებს. ჩვენი გამოცდილება მრავალფეროვანია კონფიდენციალურობის შესახებ ხელშეკრულებებთან და სხვა მსგავსი ტიპის შეთანხმებებთან დაკავშირებით, რომლებიც ემსახურება ჩვენი კლიენტების ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვას.

ჩვენი იურისტები ახორციელებენ სასამართლო წარმომადგენლობას ინტელექტუალური საკუთრების კომპლექსურ საქმეებში, და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ჩვენ კლიენტებს ვეხმარებით საქმის მორიგებით დასრულებაში მანამ, სანამ აღნიშნული ფორმალურ სასამართლო დავაში გადაიზრდება.

რას ვაკეთებთ

  • საავტორო უფლებებთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტას ერთობლივი ხელშეკრულებებით;
  • შრომითი და დამოუკიდებელი კონტრაქტორის შეთანხმებების მომზადებას;
  • ტექნოლოგიური ტრანსფერებისა და ლიცენზიების ხელშეწყობას;
  • სასაქონლო ნიშნების კონტროლს;
  • ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვას არაკანონიერი ხელყოფისგან;
  • დავების გადაწყვეტასა და სასამართლოში წარმომადგენლობას.

გამოცდილება

  • სამხრეთ კავკასიაში ხელოვნების წამყვანი გალერეისთვის იურიდიული მომსახურების გაწევა;
  • საავტორო ლიცენზიის უდიდესი მომხმარებლების წარმომადგენლობა საქართველოში;
  • უძრავი ქონების წამყვანი უცხოური ინვესტორის წარმომადგენლობა;
  • ქართული წარმოების ბიზნესის წარმომადგენლობა.

დაინტერესებული ხართ ჩვენი ფირმით?

ჩვენ მოხარული ვიქნებით თქვენთან თანამშრომლობით
და თქვენს წარმატებაში ჩვენი წვლილის შეტანით!

ისინი გვენდობიან

ka_GE