ენერგეტიკის კანონმდებლობა

ემ ჯი ლოს იურისტებს შემოაქვთ ექსპერტიზა და შემოქმედებითი გადაწყვეტილებები მრავალრიცხოვან სამართლებრივ და საჯარო პოლიტიკის საკითხებზე, რომლებიც უპირისპირდება კრიტიკულად მნიშვნელოვან, ურთიერთდამოკიდებულ და სწრაფად ტრანსფორმირებად საწვავსა და ენერგეტიკულ ინდუსტრიებს საქართველოში. ჩვენი გამოცდილი იურისტები კარგად იცნობენ ბიზნეს რეალობას ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების პროექტების ყველა ასპექტში ფართო სპექტრში.

ჩვენი გუნდი რჩევებს აძლევს კლიენტებს, რომლებიც წარმოადგნენ ნავთობისა და გაზის მრავალეროვნულ, შიდა და სამთავრობო კომპანიებს, მილსადენებისა და სატრანსპორტო კომპანიებს, ბიოსაწვავის მწარმოებლებს, სამთო და განახლებადი ენერგიის კომპანიებს (ქარი, მზე, ჰიდრო, გეოთერმული).

რას ვაკეთებთ

  • იურიდიული საკითხების მოგვარება პროექტის ყველა ეტაპზე
  • საკუთრების შემოწმება
  • რჩევა ნებართვისა და კვლევის შესახებ
  • რჩევა ოპერაციისა და მარკეტინგის სამართლებრივ საკითხებზე

გამოცდილება

  • ქართული ფონდის სამართლებრივი მხარდაჭერა საქართველოში მის მიერ საქართველოში ჰიდროელექტროენერგიის პროექტის შეძენის შესახებ;
  • კონსორციუმისათვის იურიდიული მომსახურების გაწევა საქართველოში ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის შემუშავების მიზნით ერთობლივი საწარმოს ვადის შედგენის, შეთანხმებისა და შესრულების შესახებ;
  • კონსორციუმის სამართლებრივი მხარდაჭერა ჰიდროელექტროსადგურების განვითარების ერთობლივი საწარმოს შექმნის შესახებ, მათ შორის აქციონერთა ხელშეკრულების შემუშავება, მოლაპარაკება და შესრულება და საქართველოს მთავრობასთან განხორციელების ხელშეკრულების შემუშავება და მოლაპარაკება;
  • ნავთობისა და გაზის მსხვილი კომპანიის იურიდიული მომსახურება საქართველოში წარმოების განაწილების ხელშეკრულების გაფორმებასთან და წარმოებასთან დაკავშირებით.

დაინტერესებული ხართ ჩვენი ფირმით?

ჩვენ მოხარული ვიქნებით თქვენთან თანამშრომლობით
და თქვენს წარმატებაში ჩვენი წვლილის შეტანით!

ისინი გვენდობიან

ka_GE