კაპიტალის ბაზარი

ემ ჯი იურიდიული ოფისის გუნდს აქვს წამყვანი სახელმწიფო და კერძო კომპანიებისა და ბანკებისთვის იურიდიული კონსულტაციის გაწევის მრავალმხრივი გამოცდილება ვალის გაცემისა და სასესხო ვალდებულებების მართვის ბაზარზე მნიშვნელოვან ტრანზაქციებთან დაკავშირებით.

რას ვაკეთებთ

  • იურიდიულ კონსულტაციას კაპიტალის შეთავაზებასთან (equity offering) დაკავშირებით
  • იურიდიულ კონსულტაციას სავალო შეთავაზებასთან (debt offering) დაკავშირებით
  • იურიდიულ კონსულტაციას ჰიბრიდული ფასიანი ქაღალდების შეთავაზებასთან (hybrid securities offerings)დაკავშირებით

გამოცდილება

  • საქართველოს მთავრობისთვის (რომელიც მოქმედებდა ფინანსთა სამინისტროს საშუალებით) იურიდიული კონსულტაციის გაწევა 500 მილიონი აშშ დოლარის 6.875%-იან სასესხო ფასიანი ქაღალდების ვადიანობა 2021 გამოშვებასთან და, ამავდროულად, საქართველოს სატენდერო შეთავაზების დასრულებასთან დაკავშირებით მისი ყველა და ნებისმიერი ვადამოსული 500 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების 7.50% სასესხო ფასიანი ქაღალდების ვადიანობა 2013 შესახებ;
  • J.P. Morgan Securities plc-ისა და Merrill Lynch International-ისთვის, როგორც ერთობლივად მოქმედი წამყვანი მენეჯერებისთვის, იურიდიული კონსულტაციის გაწევა სს BGEO ჯგუფის 350,000,000 აშშ დოლარის 6.00% ობლიგაციების ვადიანობა 2023 ირლანდიის საფონდო ბირჟაზე გამოშვებასთან, შეთავაზებასა და გაყიდვასთან დაკავშირებით;
  • J.P. Morgan Securities plc-ისა და Renaissance Capital-ისთვის, როგორც ერთობლივად მოქმედი წამყვანი მენეჯერებისთვის, იურიდიული კონსულტაციის გაწევა სააქციო საზოგადობა საქართველოს ბანკის 500,000,000 ლარის 11.00% სასესხო ფასიანი ქაღალდების ვადიანობა 2020 გადასახდელი აშშ დოლარში გამოშვებასთან, შეთავაზებასთან და გაყიდვასთან დაკავშირებით;
  • J.P. Morgan-ისა და Citigroup Global Markets Limited-ისთვის იურიდიული კონსულტაციის გაწევა სააქციო საზოგადობა Georgia Capital-ის 300,000,000 აშშ დოლარის 6.125% სასესხო ფასიანი ქაღალდების ვადიანობა 2024 გამოშვებასთან, შეთავაზებასთან და გაყიდვასთან დაკავშირებით;
  • სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მხარდაჭერა, რომელიც ეხებოდა 2017 წელს ვადამოსულ 250 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების 6.875%-იან ობლიგაციებს და მოიცავდა ახალი ობლიგაციების გამოშვებას;
  • სს საქართველოს რკინიგზის მხარდაჭერა, რომელიც ეხებოდა 2015 წელს ვადამოსულ 250 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების 9.875%-იან ობლიგაციების გამოშვებას, რაც წარმოადგენდა სს საქართველოს რკინიგზის ისტორიაში პირველ საერთაშორისო სესხის შეთავაზებას.
  • უმსხვილესი ევროპული სატელეკომუნიკაციო კომპანიის იურიდიული მხარდაჭერა სამართლებრივი საკითხების შესწავლაში და ქართულ სამართალთან დაკავშირებული რჩევების მიცემა საქართველოში მის აქტივებთან და იურიდიულ პირებთან დაკავშირებით.

დაინტერესებული ხართ ჩვენი ფირმით?

ჩვენ მოხარული ვიქნებით თქვენთან თანამშრომლობით
და თქვენს წარმატებაში ჩვენი წვლილის შეტანით!

ისინი გვენდობიან

ka_GE