არბიტრაჟი და სასამართლო დავა

ემ ჯი ლო-ს იურისტებს აქვთ დიდი ცოდნა და გამოცდილება საერთაშორისო დავების გადაწყვეტაში, მათ შორის პრაქტიკა საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოში (ICC), ლონდონის საერთაშორისო არბიტრაჟის სასამართლოში (LCIA) და საინვესტიციო დავების განხილვის საერთაშორისო ცენტრში (ICSID).

რას ვაკეთებთ

  • მოლაპარაკება და მედიაცია
  • სახელშეკრულებო მორიგება
  • წარმომადგენლობა კერძო არბიტრაჟებში
  • სასამართლო დავა საქართველოს სასამართლოებში
  • აღსრულების კოორდინაცია

გამოცდილება

  • საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლობა საინვესტიციო დავების განხილვის საერთაშორისო ცენტრში (ICSID) საქართველოს წინააღმდეგ გამოცხადებული გადაწყვეტილების გაუქმებისა და გადასინჯვის თაობაზე, რომელიც ეხება ერთობლივი საწარმოს ხელშეკრულებას და ნავთობისა და გაზის სატრანსპორტო სისტემების შემუშავების მიზნით საქართველოში დათმობას და ამ საკითხით წარმატებით გადაწყვეტას;
  • საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენლობა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან დაკავშირებულ საარბიტრაჟო განხილვასთან დაკავშირებით;
  • საქართველოს ეროვნული ბანკის წარმომადგენლობა საერთაშორისო სამართალწარმოებასთან დაკავშირებით;
  • საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლობა ინგლისის უზენაეს სასამართლოში აღჭურვილობის მიწოდებაზე სხვადასხვა ხელშეკრულებით აღძრულ სარჩელებთან დაკავშირებით და ამ საკითხის წარმატებით დასრულება.

დაინტერესებული ხართ ჩვენი ფირმით?

ჩვენ მოხარული ვიქნებით თქვენთან თანამშრომლობით
და თქვენს წარმატებაში ჩვენი წვლილის შეტანით!

ისინი გვენდობიან