IMG_2834 (1)

არჩილ გიორგაძე

მმართველი პარტნიორი და დამფუძნებელი

განათლება
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართლის ბაკალავრი, საერთაშორისო საჯარო სამართალი, 2004, წარჩინებით
ევროპის ცენტრალური უნივერსტიტეტი, სამართლის მაგისტრი, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი, ევროკავშირის სამართალი, 2006, წარმატებით
ჰარვარდის სამართლის სკოლა, სამართლის მაგისტრი, საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული რეფორმებისა და განვითარების ფონდის სტიპენდია, ჰარვარდის სამართლის სკოლის სასწავლო გრანტი

პროფესიული კვალიფიკაცია
საქართველო

ენები
ქართული
რუსული
ინგლისური
გერმანული

საქმიანობის სფეროები

წევრობა                                                                                      საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია
საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საარბიტრაჟო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე

undefined
undefined
undefined

არჩილ გიორგაძე რჩევებს აძლევს კლიენტებს ზოგად საკორპორაციო, ადგილობრივ და ტრანს სასაზღვრო შერწყმასა და ნასყიდობის გარიგებებთან, კომპლექსურ კომერციულ საკითხებთან, უცხოურ ინვესტიციებთან, პროექტის დაფინანსებასა და მარეგულირებელ საკითხებთან, ასევე კომერციულ არბიტრაჟთან დაკავშირებით. მას აქვს ეროვნული კანონმდებლობისა და რეგულაციების ანალიზის, სახელშეკრულებო ჩარჩოების შემუშავების და პოტენციურ ინვესტორებთან და სახელმწიფო ორგანოებთან საჯარო კერძო პარტნიორობის შესახებ მოლაპარაკებების გამოცდილება.

Chambers Global და Chambers Europe– ის 2018 და 2017 წლების გამოცემებში, ბატონი გიორგაძე რეკომენდირებულია საქართველოში: ზოგადი ბიზნეს სამართლის კატეგორიაში და გამოირჩევა M&A გარიგებებზე მისი განსაკუთრებული ხედვით. მას აღწერენ, როგორც "გამოცდილ ადამიანს და ყოველთვის დიდი სურვილი აქვს დაეხმაროს და გადაჭრას პრობლემები". ბატონი გიორგაძე აღიარებულია The Legal 500 EMEA–ში 2016 წელს. ქართულ იურიდიულ ბაზარზე მუშაობისათვის და მოხსენიებულია როგორც „მარტივად ხელმისაწვდომი, ყურადღებიანი და პროფესიონალი“ The Legal 500 EMEA, 2016. იგი აღიარებულია წამყვან პიროვნებად Chambers Global– ში, 2015 წელს, კატალოგში ის აღწერილია, როგორც "ძალიან გამოცდილი" და "ნამდვილად ერთგული". ის ასევე შეფასებულია Chambers Europe-ში, 2015 წელს. ის არის იურიდიული ფაკულტეტის დამხმარე პროფესორი თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში და ასწავლის იქ 2011 წლიდან. ის 2014 წლის კურსმა აირჩია საუკეთესო ლექტორად. არჩილი ასევე არის თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრის დამფუძნებელი და აკადემიური თანა დირექტორი.

Prior to joining MG Law Office, Mr. Giorgadze was a national partner of global law firm Dechert LLP. He also managed the development of a hydropower plant project in Georgia as chief executive officer and acting chief lawyer of JSC Nenskra. 

გამოცდილება

 • Betsson AB-ის იურიდიული მხარდაჭერა სათამაშო ბიზნესში ჩართული ქართული კომპანიის შესაძენად დადებული 85 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების გარიგებაზე.
 • რას ალ-ხაიმას მთავრობის წარმომადგენლობა მრავალ ქართულ დავასთან და სამართალწარმოებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
 • უმსხვილესი ევროპული სატელეკომუნიკაციო კომპანიის იურიდიული მხარდაჭერა სამართლებრივი საკითხების შესწავლაში და ქართულ სამართალთან დაკავშირებული რჩევების მიცემა საქართველოში მის აქტივებთან და იურიდიულ პირებთან დაკავშირებით.
 • საქართველოს თანა ინვესტირების ფონდის იურიდიული მხარდაჭერა თბილისში უმსხვილესი უძრავი ქონების 83 მილიონ აშშ დოლარად შეძენასთან დაკავშირებით.
 •  ფონდის იურიდიული მხარდაჭერა საქართველოში ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის შეძენასთან დაკავშირებით.
 • საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის იურიდიული მხარდაჭერა ანაკლიის შავი ზღვის ღრმა წყლოვანი პორტის მშენებლობის, ფლობისა და გადაცემის ხელშეკრულების დასადებად ინვესტორის შერჩევისა და ხელშეკრულების მოლაპარაკებების პროცესში.
 •  სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მხარდაჭერა, რომელიც ეხებოდა 2017 წელს ვადამოსულ 250 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების 6.875%-იან ობლიგაციებს და მოიცავდა ახალი ობლიგაციების გამოშვებას.
 • საქართველოს გაერთიანებული აეროპორტების იურიდიული მხარდაჭერა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობის, ექსპლუატაციის, გადაცემის ხელშეკრულების ხელახალ მოლაპარაკებაზე.
 • უცხოელი ინვესტორის იურიდიული მხარდაჭერა საქართველოში უძრავ ქონებასა და სასტუმროს აქტივებში ინვესტიციებთან დაკავშირებით.
 •  საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს იურიდიული მხარდაჭერა საქართველოში ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან დაკავშირებულ საარბიტრაჟო განხილვასთან დაკავშირებით.
 • სს საქართველოს რკინიგზის იურიდიული მხარდაჭერა 2015 წელს 9.875% ობლიგაციების 250 მლნ აშშ დოლარის გამოშვებასთან დაკავშირებით. გარიგება იყო სს საქართველოს რკინიგზის მიერ პირველი საერთაშორისო სესხის შეთავაზება.
 • J.P. Morgan Securities plc და Merrill Lynch International, როგორც ერთობლივი მენეჯერების მხარდაჭერა სს ბიჯეო ჯგუფის მიერ 350 მილიონი აშშ დოლარის ობლიგაციების გამოშვების, შეთავაზებისა და გაყიდვის გარიგებაზე ლონდონის საფონდო ბირჟაზე.
 • საქართველოს მთავრობის იურიდიული მხარდაჭერა სხვადასხვა საერთაშორისო საინვესტიციო დავებში.

გაიცანით ჩვენი გუნდი

დაინტერესებული ხართ ჩვენი ფირმით?

ჩვენ მოხარული ვიქნებით თქვენთან თანამშრომლობით
და თქვენს წარმატებაში ჩვენი წვლილის შეტანით!

ისინი გვენდობიან