გუნდი გამოცდილებითა და ხედვით

ჩვენი მრავალფეროვანი გუნდი გაერთიანებულია მათი პროფესიული მიდგომით
და სრულყოფილების მიღწევისათვის მონდომებით

გიორგი ლელუაშვილი

ინტერნი

დაინტერესებული ხართ ჩვენი ფირმით?

ჩვენ მოხარული ვიქნებით თქვენთან თანამშრომლობით
და თქვენს წარმატებაში ჩვენი წვლილის შეტანით!